AJURVÉDSKE ELEMENTOVÉ MASÁŽNE OLEJE

AJURVÉDSKE MASÁŽNE OLEJE

Ajurvédske masážne oleje sú namiešané podľa prísnych pravidiel ajurvédy , vo vyváženej kombinácií ingrediencií pre jednotlivé elementy - OHEŇ, VODA, VZDUCH a ZEM. Vzácny jojobový olej v kombinácii s olejom zo sladkej mandle, slnečnicového oleja, vitamínu E a čistého esenciálneho oleja. Pôvodná receptúra bez chemických konzervantov a minerálnych olejov, všetko v najvyššej bio-organic kvalite, to je luxusná rada masážnych olejov vyvinutých špeciálne pre najnáročnejších klientov.

soba oils_1.jpg

 

Podľa Ajurvédy existujú 4 elementy kozmu – vzduch, zem, oheň a voda , ktoré tvoria všetko vo vesmíre vrátane ľudského tela. Ajurvéda má významnú teóriu , podľa ktorej človek je miniatúrou vesmíru , je to tzv. mikrokozmos makrokozmu. Materiálna podoba človeka a vesmíru sú tvorené rovnakými 5 základnými elementmi :
prthvi ( pevný základ oboch – zem) ,
apas ( tekutina – voda),
tejas ( vyžarujúca energia, teplota tela – oheň ),
vayu
( vzduch)
akasa ( otvory a prázdne miesta vnútri ).

V ajurvédskej medicíne je zdravie definované ako zdravosť sarira (telo) , manas (myseľ) a atman (Ja). Každé z týchto elementov musí byť vyživované tak, aby sa dosiahol zdravý rovnovážny stav.

Poznanie toho , aký ste typ napomáha pochopiť aké jedlo , cvičenie a elementy životného štýlu môžu podporiť a vyživiť zdravie človeka , ako aj to , ktoré môžu spôsobiť jeho nerovnováhu. Väčšina ľudí je zvyčajne kombináciou jednotlivých typov a preto, najpresnejšie to aký ste typ, vie určiť ajurvédsky doktor.

Teória 4 základných elementov je postavená na tvrdení, že ľudské telo je vyplnené 4 základnými substanciami, nazývanými šťavy, ktoré sú v rovnováhe pokiaľ je organizmus a osoba zdravá. Všetky choroby a slabosti sú dôsledkom nerovnováhy niektorej z týchto štiav. Tieto stavy môžu byť spôsobené výparmi, ktoré boli vdýchnuté alebo absorbované telom. Štyri šťavy bývajú uvádzané ako čierna žlč, žltá žlč, hlien a krv. Gréci a Rimania, neskôr aj Muslimovia a klasická západoeurópska medicína, ktorá prevzala a upravila filozofiu klasickej medicíny, veria, že každá z týchto štiav môže pribúdať a ubúdať v tele, v závislosti od stravy a celkovej aktivity. Ak pacient trpí nedostatkom jednej zo štiav, prejaví sa to na jeho zdravotnom stave. Táto teória je úzko spätá s teóriou 4 elementov : vzduch, voda , oheň a zem. Zem je prevažne zosobnená do čiernej žlče, oheň v žltej žlči, voda v hliene a všetky štyri elementy v krvi.

Starodávna indická Ajurvédska medicína zdokonalila teóriu o šťavách v tele a prepojila ich v dokonalý systém Hindu elementov. Spojením týchto elementov vznikajú 3 rôzne konštitučné typy, alebo doshas, známe ako Vata ( vzdušný typ), Pitta ( ohnivý typ) a Kapha ( zemitý typ). S týmito typmi sú spojené aj tri šťavy – vata ( vzduch) , pitta ( žlč) a kapha ( hlien). Časom sa k nim pridala 4 šťava – krv.

Štyri štavy, ich príslušné elementy, obdobia, spôsoby ich formulácie a charakteristiky správania sa, spolu s uvedením ich moderných ekvivalentov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :


element

obdobie

šťava

orgán

vlastnosti

označenie

moderné označenie

charakteristika

vzduch

jar

krv

pečeň

teplý,vlhký

sangvinik

umelec

odvážny, plný nádeje

oheň

leto

žltá žlč

slezina

teplý,suchý

cholerik

idealista

ľahko hnevlivý, zle naladený

zem

jeseň

čierna žlč

žlčník

studený,suchý

melancholik

ochranca

skormútený, nespavý, podráždený

voda

zima

hlien

mozog,pľúca

studený, vlhký

flegmatik

racionalista

pokojný, bez emócií


 

Naspäť
Rýchly telefónny kontakt:
(421) 55 677 19 36